Followers

Klik Sekali

All Year Round Sales - Jualan Murah

Anda Mencari Sesuatu?

KLIK AJER DI SINI

Related Posts with Thumbnails

Friday, April 22, 2005

Fatwa berkenaan Zakat Pendapatan

No.1
Kategori : Sosial/Syariah
Tajuk :
Zakat Atas Gaji / Pendapatan
Isu :
Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual telah dibuat oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan,menurut Subseksen 34(1)Enekmen Pentadbiran Agama Islam 1992(En.Bil 2 Tahun 1992),selepas dibincangkan dengan Jawatankuasa Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan pada 25 Syaaban 1410 bersamaan dengan 22 Mac 1990,dan adalah disiarkan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menurut Subseksen 34(2).
Fatwa :

"Bahawa gaji atau pendapatan termasuk dalam kategori yang wajib zakat apabila cukup nisab dan haul itu adalah merupakan syarat yang diittifaqkan oleh Jumhur Ulama dalam mazhab yang empat.Syarat ini tidak berlaku pada gaji atau pendapatan maka gaji atau pendapatan tidak wajib zakat."
Rujukan Pewartaan : No: 165

Tarikh Pewartaan :
16 Feb 2004


No.2
Kategori : Muamalat
Tajuk :
Fatwa Tentang Zakat Pendapatan
Isu :
Fatwa :

(1) Hukum zakat pendapatan adalah wajib ke atas umat Islam.

(2) Semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di selangor hendaklah membayar zakat pendapatan kepada Pusat Zakat Selangor.
Rujukan Pewartaan : 10

Tarikh Pewartaan :
9 Mei 2002


KOMEN SAYA :
Kenapa fatwa berubah ubah sedangkan sepatutnya samalah kan?

No comments:

Cerita Dolu Dolu